Digital 100, Press Release June 21, 2018 0

Samenwerking PeaceTech Lab NL en Digital Power/ Partnership PeaceTech Lab NL and Digital Power

Digital Power logoPeaceTech Lab NL logo

English to follow Dutch.

Samenwerking PeaceTech Lab NL en Digital Power: data-expertise voor NGO’s

Den Haag/Amsterdam, 21 juni 2018

PeaceTech Lab NL, een not-for-profit met als doel het stimuleren van media, data en tech voor internationale samenwerking, en Digital Power, adviesbureau voor digitale strategie en data-analyse, zijn een samenwerking aangegaan. Hierdoor wordt schaarse digitale expertise beschikbaar voor Nederlandse NGO’s.

PeaceTech Lab NL bouwt een netwerk van digitale experts onder de naam Digital100. De leden van dit netwerk zijn als vrijwilliger beschikbaar voor projecten van organisaties die zich inzetten voor internationale ontwikkeling en humanitare hulp. Digital Power is een strategisch partner op het gebied van datagedreven werken met ruim 40 consultants in dienst. Deze samenwerking maakt de experts via het Digital100 netwerk beschikbaar voor Nederlandse NGO’s (‘non-governmental organisations’).

Digital Power CEO Rene de Boer: ‘Er is veel behoefte aan onze expertise, zeker ook in de not-for-profitsector. Het gaat ons goed en we vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze bijdrage te leveren. Het Digital100 netwerk van PeaceTech Lab NL biedt ons de mogelijkheid om bij te dragen op het gebied waar we goed in zijn: de wereld van media en data. Bovendien vervullen we een wens van onze veelal jonge medewerkers die graag een bijdrage leveren aan goede doelen.’

Benjamin Dalmulder, Chief Technology Officer van PeaceTech Lab NL: ‘Als digital analist weet ik hoeveel waarde digitale media en data kunnen hebben voor NGO’s. Daar is nog een wereld te winnen en het is geweldig dat Digital Power zijn mensen de mogelijkheid biedt voor onze projecten en die van onze partners, de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, te werken. We horen veel over corporate social responsibility en dit is een bedrijf die woorden in daden omzet.’

Over PeaceTech Lab NL en Digital Power

PeaceTech Lab NL (www.peacetechlabnl.org) brengt digitale experts, activisten en deskundigen in internationale samenwerking en ontwikkeling bijeen voor de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe oplossingen die vrede, veiligheid en ontplooiing bevorderen.

Digital Power (www.digital-power.com) is een team van specialisten op het gebied van Data Analytics, User Experience en Data Science. Samen helpen ze zowel mensen als organisaties data-gedreven te werken. Van techniek tot datacollectie en van strategie to praktisch advies.

———————————–

Voor meer informatie:

Rene de Boer   rene.deboer@digital-power.com          +31 6 1430 3262

Robert Zaal       robert@peacetechlabnl.org                 +31 6 5133 5937

 

Partnership PeaceTech Lab NL and Digital Power: Data Expertise for NGOs

The Hague/ Amsterdam, June 21 2018

PeaceTech Lab NL, a not-for-profit whose goal is to stimulate media, tech and data for international cooperation, and Digital Power, a digital strategy and data analysis consultancy, have initiated a partnership. This will allow scarce digital expertise to become available to NGOs.

PeaceTech Lab NL is building a network of digital experts, collectively known as the Digital100. The members of this network are available pro bono for the projects of organisations working in international development and humanitarian aid. Digital Power is a strategic partner in the area of data driven work, employing forty data consultants. This partnership makes these experts available for Dutch NGOs (non governmental organisations) through the Digital100 network.

Digital Power CEO Rene de Boer: “There is a lot of need for our expertise, especially in the not-for-profit sector. We think it is our societal responsibility to contribute to it. PeaceTech Lab NL’s Digital100 network offers us the opportunity to contribute in the area where we thrive: the world of media and data. In addition, we fulfill the desires of our many young employees who want to contribute to good causes.”

Benjamin Dalmulder, Chief Technology Officer at PeaceTech Lab NL: “As a digital analyst, I know how much worth digital media and data can have for NGOs. This is a world where there are many opportunities and it is fantastic that Digital Power will offer their people for our projects and those of our partners, other Dutch development organisations. We hear a lot about corporate social responsibility and this is a company that put words into deeds.

 

About PeaceTechLab NL and Digital Power

PeaceTech Lab NL (www.peacetechlabnl.org) brings digital experts, activists and specialists in international cooperation and development together for the dissemination of new solutions to peacebuilding and security.

Digital Power (www.digital-power) is a team of specialists in the areas of data analytics, user experience and data science. Together they help people as well as organisations become more data-driven, from tech to data collection and from strategy to practical advice.

———————————–

For more information

Rene de Boer   rene.deboer@digital-power.com          +31 6 1430 3262

Robert Zaal       robert@peacetechlabnl.org                 +31 6 5133 5937

About the author

PeaceTech Lab NL:

0 Comments

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply